کاسه سرو ملامین

پیشرو چین است کاسه های ملامین رامن ، کاسه های پلاستیکی ملامین بازار محصول