پودر ملامین خالص

پیشرو چین است 99.8 پودر ملامین، 99.8٪ حداقل خلوص پودر ملامین سفید، CAS 108-78-1 مواد شیمیایی خام بازار محصول